PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 12.-26.7 2019 v Jindřichovicích Pod Smrkem

Pořádá: Tyfloturistický oddíl, z.s., Bořivojova 774/65, 130 00, Praha Žižkov

1) Pokyny k vyplnění přihlášky

Kontaktní osoba: hlavní vedoucí Hana Šimková hane.simkove@gmail.com tel: 720 191 407.

V zájmu vašeho dítěte a všech dalších dětí a vedoucích tábora prosíme o svědomité vyplnění přihlášky.

Vyplněnou přihlášku prosím vytiskněte, podepište a naskenovanou nebo nafocenou pošlete na emailovou adresu hlavní vedoucí tábora.

Přihlášku nebude možné uložit. Ujistěte se, že je z vašeho prohlížeče možné tisknout alespoň do formátu pdf.

Prosím ujistěte se, že budete moci odpovědět na všechny otázky a že budete mít dostatek času na její vyplnění.

Vytištěnou přihlášku prosím uschovejte, abyste nás mohli před táborem jednoduše informovat o případných změnách.

Pokud není uvedeno jinak, všechny otázky jsou povinné.

2) Obecné údaje o dítěti
3) Kontaktní osoby
4) Část o zraku
5) Zdravotnická část
6) Doplňující informace o dítěti
7) GDPR
8) Kontrola a tisk
9) Podpis

Tímto závazně přihlašuji své dítě na letní tábor Jindřichovice 2019

Prohlašuji, že výše uvedné informace jsou pravdivé a zavazuji se hlavní vedoucí před začátkem tábora informovat o případných změnách.

Prohlašuji, že dítě je způsobilé k absolvování letního tábora pro zrakově handikepované. (V případě pochybností konzultujte s praktickým lékařem dítěte)


Místo a datum:

...................................................

Jméno zákoného zástupce dítěte:

...................................................

Podpis:

...................................................